Ostindia

En porslinsskatt - Ostindia från svenska Rörstrand är porslinsserien som röstats fram som århundradets servis av svenska folket. Servisen kan härledas till 1746 då ett skepp förliste på väg hem från Kina. Resterna av lasten från fartyget kom att bli föremål för den design som presenterades 1932 och som än idag är aktuell.

Sorterat på